HISTORIA DA NOSA A ASOCIACIÓN.

Somos Rianxo é unha organización independente  que nace no ano 2020 de maneira informal, co cometido principal de atender as inquietudes e necesidades dos pequenos negocios de Rianxo e de defender os seus intereses comúns levando a cabo actividades de dinamización, proxectos que individualmente sería imposible acadar e outras moitas actividades.

En agosto de 2021, consoñidase formalmente como entidade sen ánimo de lucro para poder dotarse  das ferramentas necesarias que lle permitan realizar proxectos conxuntos, profesionalizarse, e posicionarse ante institucións e otros organismos, recibindo así a denominación de

Asociación de Comercio, Hostalaría e Servizos, Somos Rianxo.  

A nosa labor, como entidade, foi levada a cabo con moita ilusión, esforzo e constancia, pero sen perder a esencia que a caracteríza, xa que está creada por e para os negocios de proximidade. ¡Ninguén máis que os que formamos parte desta gran familia, coñecemos de primeira man todo o que conleva o día día dos pequenos, pero á vez grandes, negocios de proximidade!

SOMOS RIANXO pretende ser un referente dentro das asociacións veciñas mediante a búsqueda continua de vantaxes competitivas para tódol@s asociad@s.

A estratexia a seguir nesta labor é centrar todos os nosos esforzos, contando sempre ca escoita activa de tod@s e cada un d@s soci@s, en alcanzar os obxetivos reales e en tempo.

O obxetivo principal que se pretende é que tódolos negocios de Rianxo formen parte desta gran familia pra poder conseguir a maior representación posible ante as institucións e poder obter todos os beneficios alcanzables que nos permita facer máis levadeiro o traballo diario dos negocios, e polo tanto de todo o tecido económico e empresarial de RIANXO e da súa veciñanza.